Jun 18, 2010

ETIKA HISBAH

0 comments
1. Meninggalkan kefarduan yang ditetapkan oleh syarak secara sengaja atau lalai akan dikenakan tindakan.

2. Dilarang melibatkan diri dalam perkumpulan yang membawa ajaran dan amalan yang bertentangan dengan syarak.

3. Pemakaian setiap mahasiswa hendaklah berlandaskan syarak dan sopan seperti menutup aurat.

4. Pemakaian dan penampilan mahasiswa hendaklah tidak menyerupai seperti perempuan.

5. Sebarang akhlak atau tingkahlaku yang membawa kepada pertentangan dengan syarak yang boleh diistilahkan sebagai melakukan maksiat kepada Allah adalah dilarang sama sekali.

6. Sebarang tontonan atau simpanan gambar atau klip video yang bertentangan dengan syarak adalah dilarang sama sekali.

7. Sebarang majlis atau program yang melanggar syarak adalah tidak dibenarkan sama sekali.

8. Sebarang perbuatan yang tidak menjaga keharmonian dan mengganggu-gugat hubungan sesamea manusia adalah dilarang.

9. Membuat hubungan antara mahasiswa mahasiswi samada dalam bentuk perbualan atau bertulis secara langsung atau tidak langsung tanpa keperluan yang diakui syarak adalah dilarang.

10. Hubungan di antara lelaki dan perempuan seperti budaya adik angkat, abang angkat, kakak angkat adalah bercanggah dengan syarak.

11. Khidmat Musyrif (sekiranya ada keperluan daripada mahasiswi):
11.1 Khidmat musyrif diwajibkan ketika urusan pada waktu malam.
11.2 Khidmat musyrif juga diwajibkan ke tempat-tempat yang dirasakan perlu.
11.3 Bilangan musyrif hendaklah ditentukan oleh Unit Hisbah DPM (MAQAZ) Shoubra dengan nisbah bilangan musyrif tidak sama dengan bilangan mahasiswi.
11.4 Musyrif hendaklah memastikan keselamatan mahasiswi terjamin, tidak berlaku sebarang bentuk fitnah dan sebarang hubungan atau muamalat mestilah berlandaskan syarak.

12. Ikhtilat : Perhimpunan yang melibatkan beberapa orang lelaki bersama-sama wanita dalam
suatu tempat.
12.1 Dua orang mahasiswa bersama seorang mahasiswi atau dua orang mahasiswa bersama dua orang mahasiswi adalah diistilahkan sebagai ikhtilat.
12.2 Ikhtilat yang tidak dbenarkan ialah ikhtilat yang melanggari syarak.
12.3 Pasangan yang belum berkahwin membuat perjumpaan tanpa dihadiri mahram atau wakil bait muslim adalah dilarang.
12.4 Mahasiswa atau mahasiswi yang berada dalam keadaan bercampur dan tidak ada batas
pemisahan syarak antara mereka dalam sesuatu majlis atau tempat yang boleh
menimbulkan fitnah adalah dilarang sama sekali.

13. Khalwat : Seorang atau dua orang lelaki yang berada bersama-sama seorang wanita ajnabi
dalam suatu tempat dengan ketiadaan suami kepada wanita tersebut atau mahramnya yang
mukallaf.
13.1 Mahasiswa dan mahasiswi hendaklah mengelakkan sebarang bentuk perjumpaan yang
boleh menimbulkan fitnah.
13.2 Berkhalwat adalah dilarang sama sekali.

14. Peraturan Menginap :
14.1 Mahasiswa tidak dibenarkan menginap di rumah mahasiswi dan begitu juga sebaliknya
kecuali mendapat kebenaran Unit Hisbah DPM (MAQAZ) Shoubra.
14.2 Mahasiswa atau mahasiswi dibenarkan menginap di rumah pasangan yang telah
berkahwin dengan makluman. Sekiranya melebihi tempoh 2 hari, perlu mendapat
kebenaran Unit Hisbah DPM MAQAZ Shoubra.
14.3 Mahasiswa atau mahasiswi tidak dibenarkan menginap bersama-sama di rumah p pasangan berkahwin.
14.4 Pasangan berkahwin dibenarkan menginap di rumah mahasiswa atau mahasiswi dengan syarat rumah tersebut dikosongkan.

15. Ziarah :
15.1 Mahasiswa tidak dibenarkan sama sekali menghadiri atau menziarahi rumah mahasiswi dan begitu juga sebaliknya, kecuali majlis yang dibenarkan oleh Unit Hisbah DPM MAQAZ Shoubra dan mesti dihadiri pasangan yang telah berkahwin.
15.2 Mahasiswa tidak digalakkan menziarahi muhafazah mahasiswi kecuali dengan sebab- sebab penting dengan mendapat keizinan Pengerusi DPM MAQAZ Shoubra.

16. Tidak dibenarkan sebarang jaulah dibuat ke tempat-tempat yang tidak wajar dan tidak sesuai selaku mahasiswa Muslim seperti Syarm al-Syeikh, Hurgarda, Ras Muhammad dan
seumpamanya.

17. Apabila didapati mana-mana ahli DPM MAQAZ Shoubra khususnya dan warganegara Malaysia di Mesir umumnya melanggari sebarang etika DPM MAQAZ Shoubra, Bait Muslim, PMRAM dan Hisbah PMRAM, akan dikenakan tindakan secara langsung oleh Unit Hisbah DPM MAQAZ Shoubra dan Hisbah PMRAM.

Comments

0 comments to "ETIKA HISBAH"

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

MAKLUMAN

Blog rasmi Dewan Perwakilan Mahasiswa DPM [MAQAZ] Shoubra ini di bawah selenggaraan Unit Penerangan & Penerbitan (UPP). Ianya bertujuan untuk memudahkan pemberitahuan maklumat setiap aktiviti-aktiviti kepada ahli-ahli DPMMS. AJKT DPM [MAQAZ] Shoubra sangat berbesar hati dan mengalu-alukan sebarang teguran, cadangan dan kritikan yang membina dari sahabat-sahabat sekalian..Sila hantarkan cadangan anda ke e-mail @ YM rasmi DPM [MAQAZ] Shoubra : mymaqaz@yahoo.com

********************
Perhatian :Untuk mendapatkan paparan yang baik, sila gunakan Mozilla Firefox sebagai browser.
 

Hak Cipta Terpelihara Dewan Perwakilan Mahasiswa Maahad Qiraat Al-Azhar As-Syarif of Shoubra / Julang Thaqafah Bakti Dicurah