Nov 21, 2010

BICARA MANHAL : AL-QURAN DAN ILMU PENGETAHUAN : BAHAGIAN PERTAMA (1)

0 comments
MUQADDIMAH

Umum mengakui bahawa Al-Quran Al-Karim adalah sebuah kitab suci  umat Islam.Tetapi malangnya mereka menjadi umat paling jahil apabila menjadikan kitab ini hanya hembusan penyembuh sihir dan bacaan  penyeri majlis-majlis tertentu. Sedangkan nilai Al-Quran Al-Karim adalah jauh lebih hebat dari itu. Ia adalah himpunan kebaikan dunia dan akhirat .Penyusun kehidupan dan menjadi pedoman manusia.Bukan sahaja untuk penganut agama Islam bahkan manusia keseluruhannya. Atas kelekaan kita, manfaat Al-Quran telah diserap oleh masyarakat bukan Islam yang melihat Islam dari kaca mata ilmiah.Mereka memacu dunia dalam ilmu pengetahuan  dan teknologi maklumat dengan 'peluru' yang dicuri dari kita.


Kesilapan segelintir agamawan yang mendakwa ilmu selain fardhu ain adalah sekular telah memperosokkan umat Islam jauh ketinggalan ke belakang bahkan tanpa sedar ideologi demikian adalah lebih sekular kerana memisahkan agama dari dunia. Bukankah semua ilmu milik Allah SWT dan Al-Quran sendiri lebih awal menceritakan tentang sains serta teknologi di dalamnya. Lantas  lembaran  kali ini memberi sedikit pencerahan  sudut penting ilmu pengetahuan yang sering  kali di nafikan sebahagian golongan. Mari sejenak kita merenung dan memerhati firman tuhan yang secara halus menyeru umat Islam menguasai ilmu pengetahuan khususnya bidang –bidang seumpama perubatan, aeroangkasa, matematik, biologi, geologi, sejarah dan sebagainya. Sebut saja dari aspek apa , Al-Quran pasti punya jawapan .Sebahagiannya telah terbukti oleh kajian sains semasa dan ada di antara para saintis yang telah memeluk Islam asbab keajaiban fakta di dalam al Furqan.Tulisan ini hanya memetik ayat-ayat suci Al-Quran al Karim  yang berkaitan bidang tertentu agar menjadi bukti kebenaran fakta Al-Quran mendahulu zaman.


Firman Allah SWT :

“Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui”. ( al Anbiyak : 7).


Firman Allah SWT lagi :

“Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun di dalam Al Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan”. ( al An 'am : 37)


Firman Allah lagi :

"Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan khabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri." (an Nahl :89)


Berikut dinyatakan secara ringkas pecahan ayat-ayat Al-Quran mengikut aspek dan bidang  tertentu :


1.  PERUBATAN

1.1    Madu lebah

Firman Allah SWT :

“Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan”. ( an Nahl :69 )

1.2    Susu

Firman Allah Taala :

“Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya”. (an Nahl : 66 )


1.3    Larangan terhadap arak

Firman Allah SWT di dalam surah al Maidah  ayat 90-91

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.(90) Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu”). (91)


1.4    Larangan terhadap zina

Firman Allah SWT :

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. ( al Isra : 32)


2.  BIOLOGI

2.1    Proses asal  kejadian manusia

Firman Allah dalam surah al Hajj ayat 5

"Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagaibayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya.."


2.2    Keturunan manusia berasal dari air mani

Firman Allah :

"Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa."
 ( al Furqan :54 )

   
Firman Allah lagi  dalam surah at Thoriq

"Dia diciptakan dari air yang terpancar (6) yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada.(7)"


2.3    Kulit manusia

Firman Allah Taala :

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulityang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (an Nisa :56)


2.4    Pendengaran dan penglihatan

Gabungan dua kalimah  ini diulang dalam Al-Quran sebanyak 19 kali pada 17 tempat yang berasingan.Antaranya ialah firman Allah SWT :


Dalam surah Yunus ayat 31

"Katakanlah: "Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan?" Maka mereka akan menjawab: "Allah". Maka katakanlah: "Mengapa kamu tidak bertakwa (kepada-Nya)?"


Surah al Israk ayat 36

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban."


Surah al Mukminun ayat 78

"Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian, pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur."


2.5    Asal penciptaan sesuatu  daripada air

Firman Allah SWT :

"Dan daripada air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?" (al Anbiyak : 30)


2.6    Penciptaan haiwan juga daripada air

Firman Rabbul Izzati :

"Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki, sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (an Nur :45)


3.    TEKNOLOGI

-  Perkapalan

Firman Allah Taala :

"Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu Kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan Aku tentang orang yang zalim itu; sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." ( Hud : 37)


Firman Allah lagi dalam ayat 41- 42 surah Hud

"Dan Nuh berkata: "Naiklah kamu sekalian ke dalamnya ( kapal ) dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya." Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (41) Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil: "Hai anakku, naiklah (ke kapal) bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir."(42)


 Firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 164

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahterayang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia….."


        Binaan

Firman Allah Taala :

"Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah;maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu bermaharajalela di muka bumi membuat kerosakan." (al A'raf : 74)


Lagi firmannya dalam surah  al Hijr ayat 82

"Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu (yang didiami) dengan aman."Firman Allah dalam surah al Fajr

"Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? (6) (yaitu) penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi (7) yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-negeri lain (8) dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah" (9) PENERBANGAN

Firman Allah Taala :

" ……dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; Sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan." (al Baqarah :164)


Firman Allah Taala lagi dalam surah al Mulk ayat 19

"Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya (di udara) selain Yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha Melihat segala sesuatu."


Dalam surah al An 'am ayat 38 disebutkan

"Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun di dalam Al Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan."


Bersambung untuk bahagian yang kedua, insyaAllah.


Disediakan oleh :

Mohamad Asyraf bin Mohd Tajuddin
Felo MANHAL PMRAM

Comments

0 comments to "BICARA MANHAL : AL-QURAN DAN ILMU PENGETAHUAN : BAHAGIAN PERTAMA (1)"

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

MAKLUMAN

Blog rasmi Dewan Perwakilan Mahasiswa DPM [MAQAZ] Shoubra ini di bawah selenggaraan Unit Penerangan & Penerbitan (UPP). Ianya bertujuan untuk memudahkan pemberitahuan maklumat setiap aktiviti-aktiviti kepada ahli-ahli DPMMS. AJKT DPM [MAQAZ] Shoubra sangat berbesar hati dan mengalu-alukan sebarang teguran, cadangan dan kritikan yang membina dari sahabat-sahabat sekalian..Sila hantarkan cadangan anda ke e-mail @ YM rasmi DPM [MAQAZ] Shoubra : mymaqaz@yahoo.com

********************
Perhatian :Untuk mendapatkan paparan yang baik, sila gunakan Mozilla Firefox sebagai browser.
 

Hak Cipta Terpelihara Dewan Perwakilan Mahasiswa Maahad Qiraat Al-Azhar As-Syarif of Shoubra / Julang Thaqafah Bakti Dicurah